Bedrijf-Site.nl | Voorwaarden en condities

Algemene voorwaarden en condities

1. Algemene voorwaarden
Op al onze transacties zijn de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Nederland Allround van toepassing, deze zijn hier te raadplegen. 

2. Prijzen
De vermelde prijzen zijn in Euro en exclusief 21% BTW.

3. Levering en levertijd
Na de ontvangst van het getekende opdrachtformulier, worden uw domeinnaam en e-mailadres(sen) binnen 5 werkdagen geactiveerd. Vervolgens kunt u zelf uw website van kleuren, teksten en afbeeldingen voorzien via het beheersysteem.

4. Betalingstermijn
De betalingstermijn van al onze facturen bedraagt veertien dagen na factuurdatum. De factuurdatum is de datum waarop het ingevulde contract retour is ontvangen. Bij overschrijding van de betalingstermijn volgen consequenties welke uitgebreid in de voorwaarden staan beschreven.

5. Contract: 
De overeenkomst wordt aangegaan voor de minimumduur van 1 jaar, tenzij in de offerte c.q. aanbieding anders is aangegeven, te rekenen vanaf de factuurdatum. De overeenkomst is na een jaar, maandelijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.  

6. De website: 
De website wordt ten alle tijden geleverd inclusief het Service pakket.